تماس با ما

دبیرستان (دوره دوم) دخترانه روشنگران منطقه 3:


میرداماد ، تقاطع مدرس ، کوی قدوسی ، کوی 12 بهمن

09 56 22 22 / 88 40 22 22


دبیرستان (دوره اول) دخترانه روشنگران منطقه 3:


میرداماد ، میدان مادر (محسنی)

خ رودبار غربی (جنوبی) ، ک پیام ، پلاک 11

45 40 41 26 / 85 40 41 26


 
ثبت نام آزمون ورودی 98