اخبار

Slide1

آخرین آزمون مرات سال 98-97 برگزار شد.

Slide1

جشن روز معلم برگزار شد.

Slide2

آزمون ورودی روشنگران برگزار شد.

Slide3

اردوی پایه هشتم، سورتمه دربند برگزار شد.

Slide9

اردوی پایه هفتم، دریاچه خلیج فارس برگزار شد.

Slide4

اردوی پایه نهم، سورتمه دربند برگزار شد.

Untitl456345ed

هفدهمین همایش علوم و تکنولوژی روشنگران برگزار شد.

sized_Authentic-Learning-Rethinking-Quizzes-and-Exams-for-Greater-Impact-copy-960x540

امتحانهای دوره ای آغاز شد.

d62d645rt6uk

آزمون جامع تکالیف نوروزی در تاریخ 17 فروردین ماه برگزار شد.

Slide1

کسب رتبه اول کشوری در آزمون مبتکران

Slide2

کسب رتبه ششم کشوری در آزمون مبتکران

Slide3

کسب رتبه دهم کشوری در آزمون مبتکران

52

کسب رتبه اول در رشته معماری گرایش ماکت در مسابقات مدکاپثنا جاهد، صبا حسینی نژاد، سپیده رحیمی

Slide10

کسب رتبه اول رشته معماری گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

هانیتا فلاح زاده، نورا اکبریان، آرمیتا قره باغی

Slide9

کسب رتبه اول رشته فیزیک گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

نیوشا احمدی، ستایش صمصامی، صنم قاسمی

Slide13

کسب رتبه دوم رشته شیمی گرایش نانو در مسابقات مدکاپ

مانا محمدی، ملیسا علایی

Slide12

کسب رتبه اول رشته فیزیک گرایش فنی مهندسی در مسابقات مدکاپ

کیانا اسکوئیان، پرنیان رجبی

Slide11

کسب رتبه اول دختران رشته هوا فضا گرایش راکت چتردار در مسابقات مدکاپ

آیناز قرچلویی، سارا محمد خانلو، بهاران نوروزی، تانیا اکبری

Slide15

کسب رتبه سوم رشته شیمی گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

درسا کیانی، پرنیان محمدی

Slide16

کسب رتبه دوم رشته گلدبرگ در مسابقات مدکاپ

ستایش افشار، مریم خضرزاده، فاطمه کریمی، پرنیان حاجیان

Slide10

کسب تقدیر طرح شایسته در مسابقات آرشی کاپ

نورا اکبریان، آرمیتا قره باغی، هینتا فلاح زاده

Presentation124

کسب رتبه اول رشته زیست گرایش سمینار در مسابقات مدکاپ

غزل محمدی، انیتا خداوردی

Slide1

کسب رتبه دوم منطقه ای مسابقات هنرهای دستی و تجسمی

Presentation1

کسب رتبه اول محور زبان در جشنواره خوارزمی

ثبت نام آزمون ورودی 99