آزمون آنلاین

شیمی۱

این آزمون آنلاین شیمی از فصل ۳ دهم و فصل ۳ یازدهم میباشد
شما ۳۰ سوال دارید و ۳۰ دقیقه زمان
یک بار بیشتر اجازه شرکت در این آزمون را ندارید
سوالات در کانال تلگرام قرار گرفته شما با توجه به شماره سوال گزینه درست را انتخاب کنید
در آخر پاسخ نامه تشریحی و تستی شیمی ۱ را خواهید دید و خوب تحلیل کنید
حتما در زیر کارنامه خود اسمتان را وارد کنید تا ما بفهمیم شما در آزمون شرکت کرده اید
موفق باشید

ثبت نام آزمون ورودی 99